Voor beleidsmakers

KR8 ("Kracht") is hét herstelprogramma voor mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid, of verslaving. KR8 helpt deelnemers het beste resultaat uit hun behandeling te halen en samen te werken aan herstel en toekomst.

Wat betekent KR8 voor de bedrijfsvoering?

KR8 is een programma dat op verschillende fronten bijdraagt aan het verbeteren van de werkwijze, de kwaliteit van zorg én de (financiële) bedrijfsvoering.

Lees meer

De financiële kracht van het KR8-programma

Het KR8-programma verdient zichzelf niet alleen terug door betere kwaliteit van zorg, maar ook financieel. Dit geldt voor instellingen én voor zorgverzekeraars.

Lees meer

“Eindelijk een inhoudelijk en methodisch breder aanbod voor FACT.”

Wat draagt het KR8-programma bij aan de bedrijfsvoering?

Het KR8-programma kan op verschillende vlakken bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. KR8 verbetert de kwaliteit van zorg, de behandeluitkomsten en het financiële resultaat.

De effectiviteit en efficiëntie

Van reactief ‘brandjes blussen’ naar proactief, herstelgericht behandelen. KR8 is zo goed als 100% directe (behandel)tijd.

Het digitale KR8-platform

De inhoud en structuur van het KR8-programma worden geborgd in het ondersteunende digitale KR8-platform voor zorgverleners.

De implementatieondersteuning

De vooraf afgesproken werkwijze wordt ondersteund en geborgd via de implementatieondersteuning van Healthy Solutions.

De brede wetenschappelijke onderbouwing

De effecten van KR8 en voorlopers ervan zijn in meerdere onderzoeken overtuigend aangetoond.

De inhoudelijke en financiële resultaten

KR8 verbetert de kwaliteit van zorg en verbetert op verschillende manieren de bedrijfsvoering. Ook de financiële resultaten verbeteren.

De kracht van publiek-private samenwerking

Onze specifieke kennis, expertise en focus op implementatie zetten wij graag in ten behoeve van het herstel van kwetsbare medemensen.

“Eindelijk een inhoudelijk en methodisch breder aanbod voor FACT.”

Het KR8-programma past naadloos in het FACT-model. De methodisch aangeboden inhoud en de onderliggende structuur versterken de effectiviteit en efficiëntie van de teams.

Lees meer

KR8 wordt aangeboden als onderdeel van de behandeling in verschillende GGZ-instellingen.

KR8 wordt doorgaans ingezet in de ambulant werkende teams, maar er is inmiddels ook ervaring in de klinische setting en in de wijk.

“Instellingen kiezen KR8 om verschillende redenen. Significant minder opnames en wetenschappelijke onderbouwing zijn belangrijk, maar zeker niet de enige redenen. “

“Ons motief om te starten met KR8 was een snellere uitstroom uit FACT bevorderen. En dat is gelukt. “

GGZ-instelling, gestart met KR8 in 2017

“Verbetering van de kwaliteit van zorg, de hoge deelnemers- en medewerkerstevredenheid en ook het positieve effect op de bedrijfsvoering speelden zeker mee in ons besluit om te starten met KR8. ”

GGZ-instelling, gestart met KR8 in 2024

Interesse?

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het KR8-programma en de mogelijkheden om met KR8 te starten in uw instelling!

Contact