Voor zorgverleners

KR8 ("Kracht") is hét herstelprogramma voor mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid, of verslaving. KR8 helpt deelnemers het beste resultaat uit hun behandeling te halen en samen te werken aan herstel en toekomst.

Wat betekent KR8 voor zorgverleners?

KR8 is een multimodaal herstelprogramma waarin een duo gecertificeerde KR8-programmabegeleiders samen met een vaste groep deelnemers gestructureerd aan de slag gaan met het versterken van hun (herstel)kracht.

Lees meer

“Voor mij is KR8 het leukste deel van mijn werkweek!”

Lees meer over de ervaringen van programmabegeleiders die al KR8-groepen hebben begeleid.

Lees meer

Erkend en wetenschappelijk onderbouwd

De meest recente publicatie over het KR8-programma is te vinden in het Praktijkboek Netwerkzorg van prof. Mulder et al. Hieronder een overzicht van eerdere publicaties over het KR8-programma en voorlopers ervan.

2024

Netwerkzorg met KR8. In Praktijkboek Netwerkzorg in ggz en sociaal domein (pp. 141-150)

Mulder N, Van Weeghel J, Delespaul P et al.
2023

Herstelprogramma KR8 positief beoordeeld voor toepassing in de Nederlandse GGZ

KC Digitale Zorg – ZN
2022

A German psychiatric care program aiming to improve patients’ compliance

Stirner S, Kissling W et al.
2021

KR8 zet psychosegevoelige mensen weer in hun kracht

De Jong M, et al.
2019

An intensive multimodal group programme for patients with psychotic disorders (KR8)

De Jong M, Mulder C et al.
2018

KR8 bevordert de door- en uitstroom uit FACT en zorgt voor minder heropnames

Proeftuin VvG-VGZ
2015

Maintaining Adherence Programme: evaluation of an innovative service model

Lewis L, et al.
2014

Effects of an integrated care program for outpatients with affective or psychotic disorders

Hamann j, Kissling W, et al.
2008

Psychoeducation in the context of integrated care

Kissling W, Seeman U
2007

Psychoeducation in Schizophrenia: 7-year follow-up of Munich Psychosis Information Project

Bäuml J, Kissling W, et al.

“In de veiligheid van de KR8-groep vertellen deelnemers ons soms nog onbekende zaken die van grote waarde zijn voor hun behandeling en herstel. “

“KR8 helpt deelnemers actief aan hun eigen herstel te werken, door samen te werken aan thema’s waarbij zij herkenning vinden bij elkaar. “

KR8-programmabegeleider, Reinier van Arkel GGZ

“Voor mij is het begeleiden van een KR8-groep het leukste deel van mijn werkweek”

Anne, KR8-programmabegeleider, Vincent van Gogh GGZ

Wat is uniek aan het KR8-programma?

De effectiviteit van het KR8-programma is aangetoond in meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Het is een uniek programma dat nieuw perspectief biedt op herstel.

De KR8 van groepen

Het begeleiden van een KR8-groep en samen werken aan herstel, voegt veel toe ten opzichte van een individuele behandeling.

Het digitale KR8-platform

Het unieke digitale KR8-platform voor programmabegeleiders faciliteert het hele groepsproces van de eerste bijeenkomst tot de laatste.

KR8 is multimodaal

Verschillende in de behandelrichtlijnen beschreven interventies worden in een logische onderlinge samenhang aangeboden.

Beter leren via active learning

Deelnemers aan het KR8-programma gaan actief aan de slag met de verschillende onderdelen. Dit leidt tot meer kennis en inzicht op korte en langer termijn.

De fun-factor

Inhoudelijke delen worden afgewisseld met energizers, activiteiten en de lunch. Dit versterkt de onderlinge band, inspireert en maakt de bijeenkomsten ook erg leuk.

Het Verder op Weg-plan

Het KR8-programma heeft een duidelijke kop en staart. Een deelnemer rond het programma af met het persoonlijke Verder op Weg-plan.

KR8 is in 2023 positief beoordeeld door het Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN en beschreven in het recent verschenen “Praktijkboek Netwerkzorg”.

Altijd een passend programma!

Er zijn op dit moment 4 varianten van het KR8-programma beschikbaar. Aan een vijfde variant voor toepassing in de forensische setting wordt op dit moment gewerkt. Iedere variant heeft zijn eigen werkboeken en ondersteunende presentatietools op het digitale KR8-platform. Zo is er een passend programma voor iedere groep.

icon dubbele-diagnose

Psychose gevoeligheid

Voor mensen die behandeld worden voor psychose, soms in combinatie met andere psychische aandoeningen.

icon psychisch

Psychische kwetsbaarheid

Voor mensen die behandeld worden voor één of meerdere psychische aandoeningen, zoals een bipolaire aandoening, ernstige depressie, persoonlijkheidsproblematiek of angst.

icon dubbele-diagnose

Dubbele diagnose

Voor mensen die behandeld worden voor verslaving en die daarnaast een psychische aandoening hebben, of vermoeden te hebben.

icon vroege-psychose

Vroege psychose

Voor mensen die voor het eerst psychotische ervaringen hebben, of gehad hebben, en daarvoor in behandeling zijn.

icon forensisch

Forensisch psychiatrische zorg

In voorbereiding!

De volgende instellingen hebben ervaring met het programma:

Interesse?

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het KR8-programma en de mogelijkheden om met KR8 te starten in uw instelling!

Contact