Over ons

Healthy Solutions is een zelfstandige en volledig onafhankelijke organisatie. Wij zijn gevestigd in het Trimbos Instituut in Utrecht en lid van FACT Nederland. Onze missie is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het versterken van de geestelijke gezondheidszorg.

Healthy_Solutions_logo

Over Healthy Solutions

Wij ontwikkelen en implementeren geïntegreerde zorg- en herstelprogramma’s in nauwe samenwerking met en voor de GGZ. Met onze programma’s, maar ook door het toepassen van technologie, leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van zorg en het resultaat van de behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Contact

De kracht van groepen

Wij geloven sterk in de kracht van gesloten groepen. Eenzaamheid is een belangrijk thema. Cliënten denken vaak dat zij de enige zijn in die bepaalde situatie. Het is heel fijn om anderen te ontmoeten met vergelijkbare ervaringen!

Lees meer

Passend groepsaanbod

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van cliënten met min of meer dezelfde achtergrond, zijn er verschillende programma-varianten ontwikkeld. Dit zorgt voor maximale erkenning en herkenning bij deelnemers.

Lees meer

“Een bepaalde werkwijze goed implementeren, vinden wij soms lastig. Daarom zijn wij erg blij met de implementatie-ondersteuning van Healthy Solutions.“

“In de hectiek van de dag verliezen we soms de focus. Healthy Solutions houdt ons bij de les.“

Medewerker FACT-team

“Healthy Solutions zorgt voor continue updates van het programma en het digitale KR8-platform. Zo werken we automatisch altijd met de meest actuele versies van KR8.”

Medewerker FACT-team

We ontwikkelen en ondersteunen de implementatie van geïntegreerde zorg- en herstelprogramma’s

Zo dragen we bij aan hogere cliënt-, naasten- en medewerkerstevredenheid, betere bedrijfsvoering én lagere zorgkosten.

Onze adviseurs

Onze adviseurs vormen een mix van wetenschappers, psychiaters, ervaringsdeskundigen, FACT/VIP-medewerkers, bedrijfskundigen en kenners van het sociale domein.

Prof. Niels Mulder

Initiatiefnemer / onderzoeker KR8

Marcel Uitvlugt

KR8-ervaringsdeskundige

Dr. Mark de Jong

Wetenschappelijk adviseur

Wim van Beek

Algemeen adviseur

Peter Martens

Adviseur VIP

Henk Verstappen

Adviseur sociaal domein

Ir. Michiel van Hees

Adviseur bedrijfsvoering

Yvonne Renkens

KR8-programmabegeleider

Vacature

Adviseur ambulantisering

De inhoud van de website is gebaseerd op de volgende publicaties:

  1. Mulder, N., Van Weeghel, J., Delespaul, P., Bovenberg, F., & Kienhorst, G. (2024). Praktijkboek Netwerkzorg. In ggz en sociaal domein. Amsterdam: Boom uitgevers. Isbn 9789024434190.
  2. Van Woudenberg, G. & Groenevelt, H. (2024). Netwerkzorg met KR8. Vanuit een herstelprogramma voor ambulante teams. In N. Mulder et al. (red.), Praktijkboek Netwerkzorg. In ggz en sociaal domein (pp. 141-150). Amsterdam: Boom uitgevers.
  3. De Jong, M., Basten, A., & Groenevelt, H. (2021). KR8 zet psychosegevoelige mensen weer in hun kracht. Nurse Academy GGZ, 4, 28-32.
  4. De Jong, M., Wierdsma, A., Van Gool, A., & Mulder, C. (2019). An intensive multimodal group programme for patients with psychotic disorders at risk of rehospitalization: a controlled intervention study. BMC Psychiatry 19, 241. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2229-x
  5. Kissling, W., & Seeman, U. (2008). Psychoeducation in the context of integrated care [in German]. In J. Bäuml & G. Pitschel-Walz, Psychoedukation bei Schizophrenen Erkrankungen. Konsensuspapier der Arbeitsgruppe ‘Psychoedukation bei Schizophrenen Erkrankungen. Stuttgart: Schattauer GmbH.
  6. Lewis, L., O’Keeffe, C., Smyth, I., Mallalieu, J., Baldock, L., Oliver, S. (2016). Maintaining Adherence Programme: evaluation of an innovative service model. BJP Bulletin, 40(1), 5-11. DOI: 10.1192/pb.bp.114.048496 12.
  7. Bäuml, J., Pitschel-Walz, G., Volz, A., Engel, R., & Kissling, W. (2007). Psychoeducation in schizophrenia: 7-year follow-up concerning rehospitalization and days in hospital in the Munich Psychosis Information Project study. Journal of Clinical Psychiatry, 68(6), 854-861.
  8. Vincent van Gogh (2021). KR8 Magazine. Met volle KR8 vooruit! https://vigo.foleon.com/vincent-van-gogh/kr8-magazine/

Management

Drs. Gerrit van Woudenberg

Drs. Heleen Groenevelt

Samenwerkingspartners