KR8 is groepsaanbod

De kracht van groepen

Wij geloven sterk in de kracht van gesloten groepen. Eenzaamheid is een belangrijk thema. Cliënten denken vaak dat zij de enige zijn in die bepaalde situatie. Het is heel fijn om anderen te ontmoeten met vergelijkbare ervaringen!

Door de methode van gesloten groepen leren deelnemers elkaar steeds beter kennen. De onderlinge band wordt sterker en het vertrouwen in elkaar neemt toe. Pas dan ontstaat er een situatie dat deelnemers zich echt durven openstellen. Er worden vaak persoonlijke ervaringen gedeeld waar voorheen tijdens eerdere behandelingen nooit over is gesproken. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten voor herstel.

Eenzaamheid is een belangrijk thema bij mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. De KR8-lounge, de gezamenlijke lunch en de activiteiten zorgen voor een prettige sfeer. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van elementen in het programma die bijdragen aan het feit dat cliënten willen gaan deelnemen en blijven deelnemen aan het KR8-programma. Dit is bepaald geen vanzelfsprekendheid.

Er zijn talloze voorbeelden van deelnemers die met elkaar afspreken buiten KR8 om. Dit gebeurt al tijdens het programma, maar vaak ook nog tot ver na KR8. Ook worden spontaan app-groepen gevormd via welke ook het onderlinge contact wordt versterkt en blijft bestaan. Dit zijn vanzelfsprekend mooie bijeffecten van het programma.

Terug