KR8 financieel

De financiële kracht van het KR8-programma

Het KR8-programma verdient zichzelf niet alleen terug door betere kwaliteit van zorg, maar ook financieel. Dit geldt voor instellingen én voor zorgverzekeraars.

Vanuit het perspectief van de instelling is het KR8-programma een effectief antwoord op de negatieve (financiële) impact van het fenomeen ‘no shows’. Een KR8-bijeenkomst gaat altijd door, ongeacht het exacte aantal aanwezige deelnemers. Uit de publicatie ‘De dagelijkse praktijk van een FACT-team’ (Westen et al.) blijkt dat gemiddeld slechts 30% van de tijd van een medewerker van een FACT-team directe behandeltijd is. Omdat KR8 nauwelijks voorbereiding vraagt en bijeenkomsten altijd doorgaan, is KR8 zo goed als 100% directe tijd.

In 3 verschillende wetenschappelijke onderzoeken is het effect van het KR8-programma (en voorlopers van het programma) onderzocht. Het primaire eindpunt van deze onderzoeken was steeds het effect op (her)opnamedagen. In de verschillende onderzoeken werd een reductie van opnamedagen geregistreerd van respectievelijk 73% in Duitsland, 58% in Engeland en 56% in Nederland.
Vertaald naar kosten betekent dit in het Nederlandse onderzoek, dat er gemiddeld ruim 7100 euro per deelnemer aan opnamekosten wordt bespaard. In deze analyse zijn niet alleen de zogenaamde completers meegenomen in de analyse, maar alle deelnemers ongeacht of zij kortere, of langere tijd aan het programma hebben deelgenomen.

Bovendien werd in de KR8-arm van het Nederlandse onderzoek geen enkele deelnemer gedwongen opgenomen, versus 9 gedwongen opnames in de controlegroep. Ook dit leidt tot aanzienlijk lagere kosten.

Terug