KR8 en bedrijfsvoering

Wat betekent KR8 voor de bedrijfsvoering?

KR8 is een programma dat op verschillende fronten bijdraagt aan het verbeteren van de werkwijze, de kwaliteit van zorg én de (financiële) bedrijfsvoering.

De structuur van het KR8-programma versterkt de implementatiekracht van de teams. Het zorgt voor meer uniformiteit en kwaliteit in de behandeling, wat resulteert in betere behandeluitkomsten. Bovendien biedt de structuur van het KR8-programma de mogelijkheid voor koppeling aan andere interventies, werkwijzen en ketenpartners. Zo kan op maat van de instelling de gewenste aanpak worden afgesproken en geborgd. Het “Kenniscentrum Digitale Zorg” van Zorgverzekeraars Nederland heeft het KR8-programma getoetst en positief beoordeeld voor toepassing in de dagelijkse praktijk.

Door de gestructureerde manier van werken met groepen verhoogt KR8 de efficiëntie en effectiviteit van de teams en de betrokken medewerkers. De resultaten van het KR8-programma in een proeftuin opgezet door het Vincent van Gogh Instituut in samenwerking met VGZ laten zien dat cliënten sneller uitstromen en veel minder vaak weer worden opgenomen. Per saldo verbeterde KR8 de door- en uitstroom van cliënten uit de betreffende FACT-teams met ruim 47%. Er kunnen meer cliënten worden behandeld in de beperkt beschikbare tijd.

Omdat het werken met deelnemers in het KR8-programma door medewerkers als zeer positief wordt ervaren (voor menig medewerker is het werken met KR8 het leukste gedeelte van hun werkweek) leidt dit ongetwijfeld tot hogere medewerkerstevredenheid en minder ziekteverzuim.

Ook deelnemers aan KR8 en hun familie en naasten beoordelen KR8 zeer positief!

Terug