Samen werken aan herstel

De kracht van samen werken aan herstel.

Er wordt wel eens gezegd: “Herstellen doe je zelf, maar niet alleen”. KR8 is een programma voor groepen. Samen met groepsgenoten werken aan herstel is effectief, leerzaam en vooral ook erg leuk!

KR8 is effectief én leuk voor deelnemers, maar ook voor programmabegeleiders. Een KR8-groep heeft een vaste samenstelling, dus je leert elkaar écht kennen. Er ontstaat verbondenheid en dat leidt regelmatig zelfs tot vriendschappen tijdens het programma.

Natuurlijk is het in het begin een beetje spannend om aan een groep deel te nemen. Hoe zijn de andere deelnemers? Pas ik wel in de groep? Al snel leert de groep elkaar kennen en merken zij dat het juist heel waardevol is om dingen met elkaar te bespreken en van elkaar te leren. Ook het begrip, de erkenning en de herkenning die men bij elkaar vindt, is heel fijn. Zo draagt KR8 bij aan het herstel van deelnemers.

In wekelijkse groepsbijeenkomsten wordt stap voor stap gewerkt aan het persoonlijke KR8 Verder op Weg – plan. Deelnemers krijgen meer inzicht in kwetsbaarheden en krachten. Er wordt gesproken over zingeving en toekomsten er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. Eerst kleine doelen en verder in het programma aan grotere (herstel)doelen.

Deelnemers leren over symptomen, over oorzaken en gevolgen.  Waarschuwingssignalen voor terugval worden in kaart gebracht. Zo kan een terugval worden voorkomen.  Brede informatie over behandeling, gezond leven en heel veel praktische tips dragen effectief bij aan het herstel van KR8-deelnemers!

Terug