Het unieke van KR8

Wat maakt het KR8-programma anders?

Het unieke van KR8 is onder meer dat alle onderdelen van een goede herstelgerichte aanpak in één programma worden aangeboden. Maar er is nog veel meer dat het KR8-programma uniek maakt!

Wat uniek gevonden wordt aan het KR8-programma hangt natuurlijk ook af vanuit welk perspectief je naar KR8 kijkt. Daarom is er een deelnemers-, een familie en naasten-, een zorgverleners- en een beleidsmakers-pagina waarop de verschillende perspectieven worden belicht.

In zijn algemeenheid is het KR8-programma vooral hierom uniek:

Gestructureerd en methodisch werken aan herstel: KR8 is een programma met een duidelijke structuur. Er wordt met de groep methodisch gewerkt aan herstel. Dit biedt houvast aan deelnemers en programmabegeleiders. In de hectiek van de dag is dat heel fijn. Door simpelweg de structuur van het programma te volgen, blijft de focus op herstel.

De werkboeken en onderliggende actieve leermethoden: Iedere deelnemer krijgt zijn eigen set werkboeken. Hierin kan alles nog eens worden nagelezen, kunnen de oefeningen worden gedaan en aantekeningen worden gemaakt. Via verschillende actieve leermethoden wordt de inhoud van het programma aangeboden, waardoor deelnemers veel leren. Ook deelnemers die al lange(re) tijd in zorg zijn geven aan veel geleerd te hebben en nu pas echt inzicht te hebben gekregen. Voor programmabegeleiders is de totale inhoud van het KR8-programma beschikbaar in bijpassende PowerPoint-presentaties, ondersteunende video’s en animaties die eenvoudig kunnen worden aangeboden via het digitale KR8-platform.

Het digitale KR8-platform voor programmabegeleiders: Alles wat je als programmabegeleider nodig hebt voor de organisatie en uitvoering van het KR8-programma vind je op het digitale KR8-platform. Van de checklist voor het organiseren van bijeenkomsten, de presentatietool (met daarin de PowerPoint-presentaties, video’s en animaties), tot de uitnodigingsbrieven voor de familie en naasten bijeenkomsten. Aan alles is gedacht. Hierdoor kan de focus van de programmabegeleiders vooral liggen bij het groepsproces en veel minder op de inhoud (die ontrolt zich als vanzelf).

KR8 en behandelrichtlijnen: De inhoud van KR8 is onder andere gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke (Akwa GGZ-)behandelrichtlijnen. Door de inhoud en structuur van het KR8-programma te volgen, worden de richtlijnen automatisch toegepast. Dit zorgt voor uniformiteit en vergroot de effectiviteit van de aangeboden behandeling.

Indrukwekkende wetenschappelijke resultaten: In 3 verschillende wetenschappelijke onderzoeken is het effect van het KR8-programma (en voorlopers ervan) onderzocht. Het primaire eindpunt van deze onderzoeken was steeds het effect op (her)opnamedagen. In de verschillende onderzoeken werd een reductie van opnamedagen geregistreerd van respectievelijk 73% in Duitsland, 58% in Engeland en 56% in Nederland. Ook de kwaliteit van de behandeling werd als zeer goed ervaren door deelnemers, familie en naasten en zorgverleners.

Familie en naasten betrokkenheid: Familie en naasten worden actief bij het KR8-programma en het herstelproces van de deelnemer betrokken. Idealiter worden familie en naasten op vijf momenten bij het KR8-programma betrokken en altijd samen met de deelnemer. Er zijn een tweetal educatieve bijeenkomsten wat bijdraagt aan het wederzijds begrip. Omdat een KR8-groep een vaste samenstelling heeft, geldt dat ook voor de familie en naasten. Ook zij leren elkaar beter kennen en waarderen de uitwisseling van ervaringen enorm.

De implementatiebegeleiding van Healthy Solutions: In de hectiek van de dag is het niet eenvoudig om welke behandeling dan ook modelgetrouw uit te voeren. De structuur van het KR8-programma, het ondersteunende digitale KR8-platform voor programmabegeleiders en de continue implementatiebegeleiding van Healthy Solutions zorgen gegarandeerd voor een modelgetrouwe implementatie van het programma.

KR8 versterkt de werkwijze en effectiviteit van ambulant werkende teams: Er wordt wel eens gezegd dat KR8 ervoor zorgt dat de werkwijze verandert van “reactief brandjes blussen via het FACT-bord, naar proactief werken aan herstel.” En dat is ook zo. De acute situaties vragen steeds alle aandacht, waardoor er weinig of geen tijd overblijft om proactief aan de slag te gaan met een herstelgerichte behandeling. KR8 helpt bij het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

De meerwaarde van KR8: Samengevat verbetert het KR8-programma de kwaliteit van de behandeling en zorgt voor meer herstel, minder (gedwongen) heropnames en 56% minder opnamedagen. De effectiviteit van de behandeling neemt toe en omdat KR8 wordt aangeboden aan groepen neemt ook de efficiëntie toe. KR8 is zo goed als 100% directe tijd en er is geen financiële impact van ‘no shows’, want de groep gaat altijd door. KR8 bespaart gemiddeld ruim 7100 euro aan opnamekosten per deelnemer (Nederlands onderzoek).

Bekijk voor meer specifieke informatie de pagina voor deelnemers, familie en naasten, zorgverleners en beleidsmakers.

Terug