Familie en Naasten

Samen werken aan herstel!

Deelnemers werken in een vaste groep samen aan hun herstel. Dit geldt ook voor de familie en naasten van de deelnemers. Familie en naasten worden bij verschillende onderdelen van het programma betrokken. Ook zij leren met en van elkaar en worden concreet bij het herstelproces van de deelnemer betrokken.

In de ideale situatie zijn er vijf momenten waarop naasten betrokken worden bij het KR8-programma. Deze momenten zijn altijd samen met uw naaste, de deelnemer. De groep deelnemers heeft een vaste samenstelling, dus ook de betrokken naasten van de deelnemers kunnen elkaar vaker ontmoeten. Dat helpt bij het onderlinge contact en delen van ervaringen.

Het eerste moment is al bij het intake-gesprek. Fijn als een familielid, of naaste al is betrokken op het moment dat wordt besloten om aan het KR8-programma te gaan deelnemen. Vervolgens zijn er twee educatieve (groeps)bijeenkomsten, waarin u samen met de naasten van andere deelnemers leert over wat het KR8-programma precies is en waarmee deelnemers aan de slag zijn. Verder wordt aan de hand van een informatief boekje besproken hoe u als familielid, of naaste met verschillende situaties kunt omgaan en wat uw rol als naaste kan zijn bij het herstelproces van de deelnemer.

Het vierde moment is de feestelijke diploma-uitreiking. Het eerste educatieve deel van het programma neemt zo’n 6-9 maanden in beslag. Deze eerste periode wordt afgesloten met een diploma-uitreiking. Dit is een feestelijk moment waarop deelnemers in het zonnetje worden gezet. De waardering wordt des te groter als u als familielid, of naaste hierbij aanwezig zou kunnen zijn!

Tijdens het vijfde en laatste moment wordt het programma afgesloten met het bespreken van het Verder op Weg-plan. De deelnemer heeft een persoonlijk plan gemaakt voor de periode na het KR8-programma. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de deelnemer wat de doelen zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd. Naasten kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van dit plan en er kunnen concrete afspraken worden gemaakt over de vervolgstappen.

 

Terug