Betekenis van KR8

Wat betekende KR8 voor mij?

Lees meer over de ervaringen van deelnemers die al hebben deelgenomen aan het KR8-programma.

Hier lees je een aantal uitspraken van mensen die al hebben deelgenomen aan het KR8-programma.

“Je kunt het wel met vriendinnen bespreken, maar die begrijpen het niet echt. Het begrip van andere deelnemers in de groep was heel fijn.”

“Ik heb geleerd mijn vroege waarschuwingssignalen te herkennen en hulp in te schakelen,
voordat ik een terugval krijg.”

“Het programma heet niet voor niets het KR8-programma, want ik merk dat ik ook echt meer kracht
heb gekregen.”

“Door de handvatten die ik tijdens het KR8-programma heb gekregen, ben ik beter in staat om met mijn situatie om te gaan.”

 

Terug